Świadczenie wychowawcze.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

E-wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022  można składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 01.02.2021r.

Wniosek w wersji papierowej o świadczenie wychowawcze można złożyć od 01.04.2021r. w tut. Ośrodku w pokojach nr 2 oraz 14, lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

(stary okres zasiłkowy) – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 Pobierz

(nowy okres zasiłkowy) – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 Pobierz