Status prawny

Powiększ obraz

Uchwała Nr IX/44/90 Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku z dnia 30 marca 1990r.
W sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku

Pobierz


Uchwała Nr XLVIII/324/2001 Rady Miejskiej w Świdniku z dnia 29 listopada 2001r.
W sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej

Pobierz


Uchwała Nr XVI/137/2004 Rady Miasta Świdnik z dnia 31 maja 2004r.
W sprawie: Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdniku.

Pobierz


Załącznik do Uchwały Rady Miasta Świdnik NrXVI/137/2004 z dnia 31.05.2004r.
STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku

Pobierz