Skład zespołu

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonuje w składzie:

  • st. specjalista pracy socjalnej
  • st. pracownik socjalny
  • konsultant psycholog
  • konsultant pedagog