Punkt wolontariatu

Zasady działania

celem Punktu wolontariatu jest organizowanie pomocy wolontarycznej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej
Osoby chcące zostać wolontariuszami proszone są o kontakt z ZESPOŁEM PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 12 pokój nr 17 oraz 18 lub telefonicznie pod numerem (081) 468-69-00 wew. 38 i 791-596-428