Pracownicy socjalni: rejony, zadania

 

 

 

Dzwoniąc pod numer (081) 468-69-00 i wybierając numer wewnętrzny możesz skontaktować się z odpowiednim do rejonu pracownikiem
Szczegółowy wykaz rejonów poszczególnych pracowników: Obowiązuje od 01.01.2018r.
Numery Imię i nazwisko Ulice
Pokój nr 6

wew. 25 
ANDRZEJ SŁOMKA Niepodległości: 6, 8, 10, 12
Baczyńskiego K.K, Leśmiana B., Norwida C.K.
Okulickiego Gen.L.: 1, 3, 5, 7, 9
Wyspiańskiego S.: 3, 4, 7, 8
Osiedle Żwirki i Wigury:
Chopina, Graniczna, Kwiatowa, Kolonijna, Lotnicza
Miła, Matejki J., Nadleśna, Puławskiego Z.
Poprzeczna, Skośna, Willowa
Brzegowa, Mełgiewska(189-261)
Głowackiego B. 7, 9
SYLWIA SZYMANEK Akacjowa, Cisowa, Cedrowa
Grabowa, Jaworowa, Klonowa
Kamińskiego, Kasperka J., Modrzewiowa, Morwowa
Spadochroniarzy, Strumińskiego H.
Stachonia B., Skalskiego S., Topolowa
Św. Brata Alberta, Racławicka 19
Ratajczaka B.: 9, 11, 13, 15
Al. Lotników Polskich 42, 44
ADAM ZIELIŃSKI Kolejowa: 6, 7, 8
Okulickiego Gen.L.: 29, 33, 35
Osiedle Adampol:
Cicha 11, 15, 17, 18
Deotymy, Dworcowa, Gajowa, Kleeberga F.
Koło, Klubowa, Kręta
Piłsudskiego J.(9-57 parzyste)
Leśna, Mała, Miodowa, Niecała, Ogrodowa
Orzechowa, Parkowa, Partyzantów(do 66)
Piękna, Pola W., Prusa B., Przy Lesie
Reymonta W., Różana, Słowików, Staszica S.
Szklarniana, Świerkowa(nieparzyste)
Traugutta R., Wrzosowa
Wojska Polskiego 32-92 i 25-41C
Zielona, Zuchów
Pokój nr 19

wew. 29 
BARBARA DYŚ 3-go Maja 4, 6, 8, 10
Czereśniowa: 4, 12
Kosynierów 12, 13, 15, 16, 19, 21
Niepodległości: 17
Brzegowa(od 60), Drewniana, Poligonowa, Przechodnia
Piłsudskiego J. 4
Szeroka, Widok, Kopernika M.: 6
JOANNA LIPKO Kosynierów: 3, 5, 7
Niepodległości: 30, 32, 34, 36
Okulickiego Gen.L.: 29, 33, 35
Mickiewicz A.: 1, 4, 5, 6
Wyspiańskiego S.: 21, 23, 25
Kościuszki. T: 5, 6
Osiedle Radość:
Cicha(oprócz 11, 15, 17, 18)
Chabrowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dojazdowa
Gwarna, Harcerska, Jodłowa, Kasztanowa, Lipowa
Makowa, Polna, Partyzantów(od 67), Radość
Spacerowa, Słoneczna(Krasickiego), Świerkowa (parzyste)
Wesoła, Zacisze
KRZYSZTOF WÓJCIK Racławicka: 28, 30
Skarżyskiego S.: 12
Schronisko (Orzeszkowej 4)
Ratajczaka B. 3, 5
Pokój nr 20

wew. 31 
BARBARA MAŁEK Racławicka: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Głogowa: 1, 3, 4, 5, 7
Wiśniowa: 2, 2A, 3, 4, 5, 6
Jarzębinowa: 1, 3, 5, 7
Kalinowa: 2A, 3, 7, 9, 10, 11, 12
Hotelowa 6A: II i III piętro. pow. nr 27
Niepodległości: 4, 21, 23
Parcelowa: 3, 5
RENATA DZIRBA Hallera Gen.J.
Smorawińskiego Gen.M.
Racławicka: 3, 5, 7
Fiołkowa, Krępiecka, Kusocińskiego J., Malinowskiego B., Czecha B., Kukuczki J.
Sidło J., Rutkiewicz W., Marusarza S, Olimpijczyków
Olchowa, Solidarności, Sosnowa, Spokojna, Prosta, Wiejska, Widokowa
Wyszyńskiego (bez 6)
3-go Maja 1, 3
EWA STEĆ Niepodległości: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Kilińskiego J.
Wyspiańskiego S.: 14, 16
Skłodowskiej M.C, Spółdzielcza
Al.Lotników Polskich(bez 42, 44)
Skarżyńskiego S.: 1A, 1C,1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Hotelowa 6A: parter i I piętro., pon. nr. 27
Hotelowa 3, 4, 5
Pokój nr 21

wew. 28 
EWA BARTNIK Niepodległości 19
Armii Krajowej, Witosa W.
Kosynierów(parzyste bez 12 i 16)
Pionierska, Chemiczna, Maczka Gen.St
Krańcowa, Działkowca, Słonecznikowa, Tatarakowa, Pileckiego W.
MAGDALENA SACZ Niepodległości: 25, 27 ,29
Głowackiego 3, 5
Turystyczna: 2, 4, 6
Kopernika M.: 1, 12, 14, 16
Piasecka, Gospodarcza, Hryniewicza Ks.Kan.J.
Serdeczna, Sympatyczna, Reja M.: 4, 6 ,Dobra
MILENA DORAWA Kościuszki T.: 7, 9, 11
Racławicka: 11, 13, 15, 15A, 17 ,29, 31, 32, 33, 35, 43, 45
Kopernika M.: 11, 13, 20
Ratajczaka B.: 1
Pokój nr 17

wew. 38
BARBARA POTOCKA-KRÓL Niepodległości: 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Okulickiego Gen.L.: 15, 17, 21, 23
Kościuszki T.: 3
Wyszyńskiego S.: 6
Bankowa, Środkowa, Słowackiego J., Kochanowskiego J.
Konopnickiej M.
Tuwima J.
Osiedle Adampol:
Boh. Westerplatte, Drzymały, Jagiełły W., Kołłątaj H., Konarskiego S.
Piłsudskiego J.(od 9-57, nieparzyste), Orzeszkowej E., Struga A.
Ściegiennego KS.P., Wojska Polskiego(1-23 i 2-30)
Wyspiańskiego. S: 13, 15, 19

W Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w rejonach opiekuńczych pracuje 15 pracowników socjalnych.
Do zadań pracownika socjalnego zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej należy w szczególności:

  1. praca socjalna
  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
  4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
  5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
  7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
  8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
  9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.