Aktualności

Więcej o: „Rodzina 500+” – informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, że zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.), przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał prawidłowy adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.06.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Więcej o: Dobry start

Jak złożyć wniosek o dobry start?

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. czytaj więcej

Więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016r.)  czytaj dalej

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.06.2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Do góry