Aktualności

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.08.2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Więcej o: Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, że kasa MOPS czynna jest w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek.

Więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o możliwości składania wniosków:

  • o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+),

  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  • o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021:

  • online od 1 lipca 2020 przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

  • od 1 sierpnia 2020 także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w siedzibie MOPS ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 lub za pośrednictwem poczty.

UWAGA

Przypominamy, że świadczenia wychowawcze (500+) przyznane są do 31.05.2021r.

Oznacza to brak zasadności składania w roku 2020 wniosku o 500+ celem kontynuacji wypłaty świadczenia.

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.04.2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie czynny do godziny 13:00.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku rekomenduje załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Kasa Ośrodka od dnia 12.03.2020r. będzie czynna we wtorki oraz czwartki w godzinach od 10:00 do 13:00.

W najbliższym czasie mogą pojawić się ograniczenia w obsłudze Klientów. Jednocześnie przypominamy, o konieczności stosowania się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 90 (45K, 45M) osób będących klientami MOPS w Świdniku poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej (obejmującego m. in. opracowanie diagnozy potrzeb z indywidualną ścieżką reintegracji, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.01.2020-31.12.2022) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 UP. Czytaj więcej

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.12.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Więcej o: Reprezentacja MOPS w Świdniku wywalczyła II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej

VI Turniej Piłki Siatkowej PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO odbył się 21 września 2019r. w miejscowości Tarnawatka koło Tomaszowa Lubelskiego. II miejsce zajęła reprezentacja złożona z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku. Zwyciężyli zawodnicy z Krasnegostawu, III miejsce przypadło OPS w Dęblinie.

Serdecznie wszystkim gratulujemy.

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Do góry