Gminna zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Powiększ obraz

Miasto Świdnik uchwaliło gminną zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł.
Przysługuje ona mieszkańcom Świdnika i można się o nią ubiegać do ukończenia przez dziecko 12-go m-ca życia.

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka
  • dowód osobisty osoby składającej wniosek
  • w przypadku meldunku na terenie innego miasta wymagane jest zaświadczenie organu właściwego gminy lub miasta ze względu na miejsce zameldowania osób uprawnionych stwierdzające, że na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymują świadczeń rodzinnych i nie otrzymały gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Przyznanie prawa do gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Pobierz wniosek

Strona Miasta Świdnik Link otwiera się w nowym oknie

Obsługa wniosków w pokojach nr: 1 oraz 14.