Dane teleadresowe

Powiększ obraz

 

Centrum Usług Społecznych w Świdniku
21-040 Świdnik woj. lubelskie
ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 12
 e-mail: cus@poczta.e-swidnik.pl
ePUAP  /mopsswidnik/skrytka
Sekretariat (081) 468-69-00 fax (081) 468-69-00
Dyrektor (081) 468-69-00
Z-ca Dyrektora (081) 468-69-00 wew. 23
Sekcja administracyjna (081) 468-69-00 wew. 27
 e-mail: administracja@mops.swidnik.pl
Sekcja ekonomiczna (081) 468-69-00 wew. 27
 e-mail: ksiegowosc@mops.swidnik.pl
Sekcja świadczeń pieniężnych, usług i pomocy rzeczowej (081) 468-69-00 wew. 26
Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji (Świadczenia rodzinne) (081) 468-69-00 wew. 34
 e-mail: sr@mops.swidnik.pl
Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji
(Fundusz alimentacyjny) (081) 468-69-00 wew. 33
(Egzekucja) (081) 468-69-00 wew. 24
 e-mail: fa@mops.swidnik.pl
Zespół poradnictwa specjalistycznego (081) 468-69-00 wew. 38
Informatyk (081) 468-69-00 wew. 33
 e-mail: lwalecki@mops.swidnik.pl
Inspektor Ochrony Danych  (o81) 468-69-00 wew. 39
e-mail:  iod@mops.swidnik.pl

Rachunek bankowy:

96 1020 3176 0000 5002 0013 7968

Wpłaty na konto bankowe można dokonywać za: usługi opiekuńcze i specjalistyczne, ŚDS, obiady, schronisko, DPS, nienależnie pobrane świadczenia.
W tytule prosimy umieścić informację za co i za kogo dokonywana jest wpłata.
Po wysokość odpłatności prosimy dzwonić do kasy CUS tel. 81 468 69 00 wew. 37.

Wpłaty można również dokonywać w każdym oddziale Banku PKO BP bez opłaty prowizji.