Dane teleadresowe

Powiększ obraz

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku
21-040 Świdnik woj. lubelskie
ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 12
 e-mail: mops@poczta.e-swidnik.pl
Sekretariat (081) 468-69-00 fax (081) 468-69-00
Kierownik (081) 468-69-00
Z-ca Kierownika (081) 468-69-00 wew. 23
Sekcja administracyjna (081) 468-69-00 wew. 27
 e-mail: aministracja@mops.swidnik.pl
Sekcja ekonomiczna (081) 468-69-00 wew. 27
 e-mail: ksiegowosc@mops.swidnik.pl
Sekcja świadczeń pieniężnych, usług i pomocy rzeczowej (081) 468-69-00 wew. 26
Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji (Świadczenia rodzinne) (081) 468-69-00 wew. 34
 e-mail: sr@mops.swidnik.pl
Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji (Fundusz alimentacyjny) (081) 468-69-00 wew. 24
 e-mail: fa@mops.swidnik.pl
Zespół poradnictwa specjalistycznego (081) 468-69-00 wew. 38
Informatyk (081) 468-69-00 wew. 33
 e-mail: lwalecki@mops.swidnik.pl
Inspektor Ochrony Danych  (o81) 468-69-00 wew. 39
e-mail:  iod@mops.swidnik.pl