Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Wałecki

Autorem strony jest Łukasz Wałecki, starszy informatyk MOPS Świdnik. Serwis jest zgodny z obowiązującym prawem oraz wytycznymi WCAG 2.0.
Więcej o Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.04.2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie czynny do godziny 13:00.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku rekomenduje załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Kasa Ośrodka od dnia 12.03.2020r. będzie czynna we wtorki oraz czwartki w godzinach od 10:00 do 13:00.

W najbliższym czasie mogą pojawić się ograniczenia w obsłudze Klientów. Jednocześnie przypominamy, o konieczności stosowania się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 90 (45K, 45M) osób będących klientami MOPS w Świdniku poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej (obejmującego m. in. opracowanie diagnozy potrzeb z indywidualną ścieżką reintegracji, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.01.2020-31.12.2022) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 UP. Czytaj więcej

Więcej o Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.12.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Więcej o Reprezentacja MOPS w Świdniku wywalczyła II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej

VI Turniej Piłki Siatkowej PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO odbył się 21 września 2019r. w miejscowości Tarnawatka koło Tomaszowa Lubelskiego. II miejsce zajęła reprezentacja złożona z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku. Zwyciężyli zawodnicy z Krasnegostawu, III miejsce przypadło OPS w Dęblinie.

Serdecznie wszystkim gratulujemy.

Więcej o Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Więcej o „Rodzina 500+” – informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, że zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.), przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał prawidłowy adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Więcej o Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.06.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku będzie nieczynny.

Do góry