Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Wałecki

Autorem strony jest Łukasz Wałecki, starszy informatyk MOPS Świdnik. Serwis jest zgodny z obowiązującym prawem oraz wytycznymi WCAG 2.0.
Więcej o Ogłoszenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Więcej o Nowy okres zasiłkowy

Informacja o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Świadczenia rodzinne

Obecny okres zasiłkowy trwa do 31.10.2021

Wnioski można składać:

– w wersji elektronicznej od dnia 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia

– w wersji papierowej od dnia 01.08.2021 r. do 30.11.2021 r.

 Fundusz alimentacyjny

Obecny okres zasiłkowy trwa do 30 września 2021 r.

Wnioski można składać:

– w wersji elektronicznej od dnia 01.07.2021 r. do 31.10.2021 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia

– w wersji papierowej od dnia 01.08.2021 r. do 31.10.2021 r.

Więcej o Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2021r. Centrum Usług Społecznych w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 będzie nieczynne.

Więcej o Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2021r. Centrum Usług Społecznych w Świdniku będzie nieczynne.

Centrum Usług Społecznych w Świdniku informuje, że od dnia 05.05.2021r. KASA będzie czynna w następujących godzinach:

poniedziałek: 10:00 – 13:00

środa :  10:00 – 13.00

piątek : 10:00 – 12:00

Więcej o Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, że w dniu 04 maja 2021r. KASA MOPS będzie nieczynna.

Więcej o Ogłoszenie

Z dniem 1 maja 2021r. na mocy Uchwały Nr XXXVII/433/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 lutego 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku przekształca się w Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

Nowa instytucja powstaje z połączenia trzech dotąd istniejących: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Centrum Usług Społecznych będzie realizować wszystkie dotychczasowe zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Dane do korespondencji:

Centrum Usług Społecznych w Świdniku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12

21-040 Świdnik

Więcej o Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, że dnia 2 kwietnia 2021r. (Wielki Piątek) KASA MOPS będzie NIECZYNNA,  natomiast obsługa klientów będzie realizowana do godz. 11.00.

Więcej o Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, że od dnia 01 kwietnia 2021r. KASA MOPS będzie czynna w następujących godzinach:

poniedziałek : 10:00 – 13.00

wtorek: : 10:00 – 13:00

środa: NIECZYNNE

czwartek : 10:00 – 13:00

piątek : 10:00 – 12:00

Więcej o Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie MOPS lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do góry