Ogłoszenie

Powiększ obraz

Z dniem 1 maja 2021r. na mocy Uchwały Nr XXXVII/433/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 lutego 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku przekształca się w Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

Nowa instytucja powstaje z połączenia trzech dotąd istniejących: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Centrum Usług Społecznych będzie realizować wszystkie dotychczasowe zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Dane do korespondencji:

Centrum Usług Społecznych w Świdniku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12

21-040 Świdnik