Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o możliwości składania wniosków:

  • o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+),

  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  • o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021:

  • online od 1 lipca 2020 przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

  • od 1 sierpnia 2020 także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w siedzibie MOPS ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 lub za pośrednictwem poczty.

UWAGA

Przypominamy, że świadczenia wychowawcze (500+) przyznane są do 31.05.2021r.

Oznacza to brak zasadności składania w roku 2020 wniosku o 500+ celem kontynuacji wypłaty świadczenia.