„Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

Powiększ obraz

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Czytaj więcej